• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Klein zijn is voor school soms een voordeel

Kleine scholen kunnen een krachtige leeromgeving bieden en zijn niet per se kwetsbaar, concludeert Albert Walsweer, onderzoeker aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Walsweer deed promotieonderzoek aan de hand van een interventie bij vijf kleine Friese scholen. De bestaande combinatiegroepen op deze scholen werden opgebroken. Leerkrachten gingen met kleine groepjes werken aan korte onderzoeksprojecten. Walsweer bekeek vervolgens de kwaliteit en de ontwikkeling van het taalgebruik in de klas. In eerste instantie waren de leerkrachten vooral bezig met het organiseren van de nieuwe leeromgeving, constateerde Walsweer. In de tweede fase had de leerkracht meer aandacht voor het taalgebruik van zijn leerlingen. Hij stelde andere vragen waardoor leerlingen meer aan het woord kwamen en grip kregen op complexere vraagstukken. Volgens Walsweer het bewijs dat kleine scholen toch een sterke leeromgeving kunnen bieden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.