• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Anti-pestprogramma heeft klein effect

Het Finse programma KiVa, dat beoogt om meelopers en buitenstaanders actiever te laten optreden tegen pesten, heeft een klein effect in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.

Het aantal keren dat kinderen werden gepest daalde in 200 klassen op 66 scholen die het programma twee jaar lang toepasten. Dat blijkt uit een vragenlijst die de kinderen zelf invulden.
Staatssecretaris Sander Dekker stuurde eind vorige maand de evaluatie van het KiVa-anti-pestprogramma naar de Tweede Kamer. In die evaluatie vergeleek hoogleraar René Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen)de verandering in het pesten op de 66 KiVa-scholen met 33 andere scholen waar het programma niet werd toegepast. Het toeval bepaalde of scholen het programma wel of niet gebruikten. Die procedure is in wetenschappelijk onderzoek belangrijk om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.
Kinderen op alle 99 onderzochte scholen gaven aan dat ze minder werden gepest, maar op de KiVa-scholen was de daling sterker. Het dagelijkse pesten op de KiVa-scholen nam na twee jaar af van 15,6 naar 4,6 procent tegen 6,2 procent op de scholen die het programma niet gebruikten. Ook het wekelijkse en maandelijkse pesten nam op de KiVa-scholen sterker af dan in de zogeheten controlegroep.
Volgens Veenstra is de sterke daling van het pesten in de controlegroep mogelijk te verklaren doordat er tijdens de onderzoeksfase ook op deze scholen extra aandacht is gekomen voor pestgedrag in reactie op twee aan pesten gerelateerde zelfmoorden in 2012.
KiVa richt zich niet in de eerste plaats op het aanpakken van de pester of ondersteuning van het slachtoffer. In plaats daarvan beoogt het programma een cultuurverandering te bereiken in de groep. Onderzoek heeft aangetoond, dat steun van meelopers en passiviteit van buitenstaanders de positie van pesters in de groep versterkt. KiVa probeert de norm in de klas om te buigen zodat leerlingen er samen een fijne school van willen maken.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.