• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Hoge ouderbijdrage vrije scholen

De ouderbijdrage bij vrije scholen ligt een stuk hoger dan bij andere scholen. Het gemiddelde ligt rond 340 euro per leerling, bijna tien keer zoveel als het sectorgemiddelde in het basisonderwijs.
Dat heeft de Onderwijsinspectie becijferd in een rapport over de financiële positie van vrije scholen (26 in het primair onderwijs, 4 in het voortgezet onderwijs). Vrije scholen zijn oververtegenwoordigd onder de schoolbesturen met financiële problemen. Vorige zomer, toen de inspectie haar onderzoek begon, stond een vijfde van de vrijeschool-besturen onder verscherpt financieel toezicht.
Volgens de inspectie lopen scholen een risico zodra ze uit deze vrijwillige inkomstenbron structurele uitgaven gaan betalen, zoals het aanstellen van extra leerkrachten. Op welke schaal dat gebeurt, is niet onderzocht. Wel constateren de onderzoekers dat de 26 antroposofische schoolbesturen in het primair onderwijs van elke euro rijksbijdrage relatief méér uitgeven aan personeelslasten dan gemiddeld. Besturen gaan ‘in beperkte mate’ vaste verplichtingen aan met de ouderbijdrage, reageert de Vereniging van vrije scholen in het rapport.
De inspectie wijst ook op de rol van accountants, die soms steken laten vallen bij het beoordelen of de verantwoording aan de eisen voldoet. Het gaat inmiddels wel steeds beter met de meeste vrije scholen, aldus het rapport.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.