• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Bussemaker handhaaft eisen Pabo

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs denkt niet dat de nieuwe toelatingseisen bij de pabo ervoor zorgen dat er uiteindelijk fors minder studenten afstuderen. Ze staat nog steeds achter de eisen, zeker omdat pabo’s daarvoor veel last hadden van de hiaten in de kennis van studenten. Eind augustus meldde het Onderwijsblad dat de nieuwe toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek op de lerarenopleidingen basisonderwijs zorgen voor een drastische afname van het aantal aanmeldingen. Bussemaker denkt dat het percentage 'uitvallers' door de toelatingseisen flink zal teruglopen. In 2013 stopte 41 procent van de pabo-studenten in het eerste jaar met de studie.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.