• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Klassenverkleining VS heeft blijvend effect op leerprestaties

Het invoeren van klassenassistenten in plaats van klassenverkleining levert voor kinderen geen leerwinst op. Maar leerlingen die in de onderbouw vier jaar lang in een kleine klas hebben gezeten, blijken op dertienjarige leeftijd gemiddeld negen maanden voor te ligeen op hun leeftijdgenoten. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de 12.000 kinderen die tien jaar geleden deelnemane aan het STAR-experiment in Tennessee.

De resultaten van het onderzoek over de effecten van klassenverkleining werden gepubliceerd tijdens de conferentie van de American Educational Research Association vorige maand in New Orleans. De onderzoekers van het STAR-project - waarbij kinderen werden ingedeeld in klassen kleiner dan twintig, klassen met een onderwijsassistent en klassen met meer dan 25 leerlingen - zijn verheugd over de uitkomsten. 3Er zijn maar weinig onderwijskundige hervormingen die aantoonbaar zo1n langdurig effect hebben2, reageerden Jermey Finn en Charles Achilles.
Uit het statistisch materiaal van de 12.000 leerlingen is een aantal opmerkelijke conclusies te trekken. En jaar klassenverkleining in de kleutergroepen heeft in eerste instantie zin: leerlingen scoren jarenlang beter op toetsen.

Weinig nieuwe didactiek
Maar deze voorsprong verdwijnt uiteindelijk op negenjarige leeftijd. Twee jaar in een kleinere klas levert aanvankelijk ook een positief resultaat op: tot hun elfde liggen deze kinderen behoorlijk voor op hun leeftijdgenoten, maar daarna verdwijnt het effect langzaam. Als ze dertien zijn - bij de overgang naar het voortgezet onderwijs - is hun niveau weer gelijk met andere kinderen.
Als leerlingen drie jaar in een kleine klas hebben gezeten, presteren ze ook in het voortgezet onderwijs nog steeds beter. De effecten worden nog groter als het lukt om klassenverkleining vier jaar vol te houden. Volgens de onderzoekers maken de uitkomsten duidelijk dat het van belang is om zo vroeg mogelijk te beginnen met klassenverkleining.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het invoeren van klassenassistenten in plaats van klassenverkleining geen enkel resultaat oplevert als gekeken wordt naar de leerwinst.
Er blijven volgens onderzoekers Achilles en Finn nog wel veel vragen over. Zo zijn er scholen waar de leerwinst van kinderen na klassenverkleining veel groter is dan op andere, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Ook wordt er volgens hen nog te weinig nieuwe didactiek ontwikkeld om het effect van klassenverkleining te vergroten.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.