• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Kritiek op fusieplan hogescholen

De medezeggenschapsraden van hogescholen NHL en Stenden in Leeuwarden zijn zeer kritisch over de fusieplannen van beide scholen. Er moet een hoop gebeuren, voordat zij met de plannen kunnen instemmen.
De colleges van bestuur hebben de fusieplannen teruggenomen en lassen een beraadsperiode in. Dat blijkt uit documenten van beide medezeggenschapsraden en besturen van de school. De MR van hogeschool NHL noemt de tijd die het bestuur uittrekt voor de fusie ‘krap’. Studenten en werknemers worden te weinig betrokken bij de voornemens om samen te gaan en er zijn grote cultuurverschillen.
Volgens AOb-rayonbestuurder Eugenie Stolk is het uitgangspunt van de besturen dat er bij de fusie geen gedwongen ontslagen vallen. De AOb staat neutraal tegenover de fusie en blijft de voortgang goed volgen omdat een fusie gevolgen kan hebben voor het personeel. “Werknemers kunnen bijvoorbeeld ineens op andere locaties worden ingezet. Over die verschuivingen moet, als het zover is, overleg zijn.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.