• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Burn-out neemt toe in onderwijs

Onderwijspersoneel kent het hoogste percentage burn-outklachten: ruim één op de vijf mensen heeft daar last van. Bovendien stijgt dat percentage in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit dat TNO en CBS vorige week hebben gepubliceerd.
Ondanks de vele burn-outklachten is onderwijspersoneel heel tevreden over het werk: vier van de tien geven aan dat zij tevreden zijn over hun baan. Uit het onderzoek naar arbeidsomstandigheden in verschillende sectoren komt dus naar voren dat onderwijs een mooi, maar zwaar beroep is.
Het percentage werknemers in het onderwijs met burn-out klachten lag in de jaren 2011 tot en met 2013 op 18 tot 19, maar is en is in 2014 opgelopen tot boven de 21.
Daarmee is het onderwijs kampioen werkdruk, de informatie- communicatiesector volgt op enige afstand als nummer twee (17 procent van de werknemers heeft in deze sector burn-outklachten). Wie weinig last van stress wil hebben, kan het beste gaan werken in de bouw, handel of de agrarische sector.
Het onderwijs scoort ook het hoogste op onderdelen als heel veel werken en emotionele uitputting. Scholen hebben het meeste last van ‘pesten door klanten’, wat te vertalen valt als agressie van de kant van ouders en leerlingen. Wanneer het gaat om pesten door collega’s scoort onderwijs in het TNO/CBS-onderzoek juist opvallend laag en ruim onder het gemiddelde.

Rek is eruit
De nieuwe cijfers komen voor AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen niet als een verrassing. “Wij zien dat van onderwijspersoneel steeds meer wordt gevraagd. Los van krimp in het basisonderwijs of groeiende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs, moeten leraren steeds meer doen met minder mensen. Tegelijkertijd spelen allerlei vernieuwingsoperaties, zoals passend onderwijs, waardoor meer leerlingen op een gewone school worden opgevangen. De rek is eruit, en dat vertaalt zich in hogere burn-outcijfers.”
De AOb heeft daarom een grootschalig werkdruk-onderzoek opgezet. Een jaar lang worden dagelijks honderden leden benaderd om hun onderwijstaken in kaart te brengen en aan te geven waar ze meer of minder werkdruk van ervaren.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.