• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Lerarenbeurs populair

Docenten in Amsterdam maken flink gebruik van de Lerarenbeurs. Onderwijswethouder Simone Kukenheim (D66) laat weten dat het storm loopt. Om geen leraren af te wijzen heeft het college besloten 700.000 euro van het budget voor de komende jaren al dit jaar uit te geven.
Vanaf dit schooljaar konden leraren maximaal 2000 euro subsidie krijgen om zichzelf te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam hoopte dat in vier jaar tijd 3200 Amsterdamse leraren de beurs zouden aanvragen. Er zijn nu in het eerste jaar al 1242 aanvragen van leraren uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Docenten willen bijvoorbeeld leren over het gebruik van nieuwe media in de klas en de manier waarop ze moeilijke maatschappelijke thema’s kunnen aankaarten.
“Deze beurzen laten zien dat je leraren zelf zeggenschap en verantwoordelijkheid kunt geven over het opvullen van hun professionele ruimte. Je moet niet alles altijd willen opleggen”, aldus Koenis.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.