• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Oeso-directuer: Computer geeft onderwijs ‘valse hoop

Leerlingen die op school veel gebruikmaken van computers en andere technische hulpmiddelen halen slechtere resultaten. Dat blijkt uit een internationale studie van de OESO.

De Oeso deed vergelijkend onderzoek in 31 landen. Daaruit blijkt dat landen die veel geïnvesteerd hadden in ICT tussen 2000 en 2012 nauwelijks vooruit zijn gegaan op scores voor wiskunde, begrijpend lezen en science op de internationaal vergelijkende PISA-test.
De beste schoolresultaten worden behaald in Oost-Aziatische landen zoals Zuid-Korea, Hongkong en Japan. "Landen waar juist erg voorzichtig wordt omgegaan met technologie in de klas", zei Andreas Schleicher, directeur van de afdeling onderwijs van de Oeso tegen de BBC. Volgens Schleicher wekt technologiegebruik in het onderwijs ‘valse hoop”.
Maurice de Hond, het gezicht van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (de iPad-scholen) is in een opiniestuk in de Volkskrant kritisch over het onderzoek, omdat het loopt tot 2012: tablets en daarop afgestemde lesprogramma’s waren toen op scholen nog niet in gebruik.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.