• blad nr 10
  • 20-5-2000
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Tevreden over inspectie

Basisscholen zijn buitengewoon te spreken over de manier waarop inspecteurs de scholen doorlichten. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie onder de scholen die te maken hebben gehad met regulier schooltoezicht (RST) en integraal schooltoezicht (IST) in het boekje Basisschool in beeld. Bijna honderd procent van de scholen zegt tevreden te zijn over het schoolbezoek van de inspecteurs, het rapport dat op basis daarvan wordt geschreven, de eindconclusies en de bespreking van de resultaten met de inspecteur. Wel vinden scholen dat het uitvoeriger IST-bezoek erg veel tijd kost, vooral omdat van tevoren hele waslijsten met vragen moeten worden ingevuld. Daarover is slechts ongeveer de helft van de scholen te spreken.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.