• blad nr 10
  • 20-5-2000
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

Betere resultaten door gebruik computer

Bij invoering van ict in het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan de onderwijskundige, organisatorische en didactische aspecten van computergebruik. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Twente in de ICT-monitor basisonderwijs 1998-1999.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, blijkt dat het aantal computers in het basisonderwijs het afgelopen schooljaar met bijna vijftig procent is gestegen. Momenteel beschikt een basisschool over gemiddeld één computer per zestien leerlingen. En het gebruik van die computers bevalt. Driekwart van de leraren vindt dat de motivatie van leerlingen door de computer is toegenomen, drie van de tien leraren vinden dat de leerlingen er ook betere resultaten door behalen.
De onderzoekers signaleren echter dat veel scholen die computers binnenslepen, nog onvoldoende aandacht besteden aan de onderwijskundige aspecten rond ict en leren. Verder zijn veel van de computers verouderd en hebben scholen te weinig middelen voor onderhoud van hun nieuwe computerpark. ŒWeinig scholen kunnen zich uitgaven permitteren voor personeel dat zich specifiek bezighoudt met ict¹, stellen de onderzoekers. ŒSlechts twee procent van de scholen heeft meer dan vijfduizend gulden besteed aan personeelskosten voor bijvoorbeeld systeembeheer.¹ Ook blijft de nascholing van leraren achter.
Zoals te verwachten zijn er grote verschillen tussen de gewone scholen en de zogenoemde voorhoedescholen, die de afgelopen jaren extra budget voor ict-investeringen hebben gekregen. De voorhoedescholen hebben acht keer zoveel geld aan apparatuur uitgegeven. Het belangrijkste verschil tussen de twee groepen scholen is echter de inrichting van het onderwijs. Voorhoedescholen hebben meer gedifferentieerd onderwijs¹, meldt het rapport. En bij gedifferentieerd onderwijs zou het gebruik van ict meer resultaten opleveren dan bij uniform, klassikaal onderwijs. Verder signaleren de voorhoedescholen dat zij op weinig plaatsen terecht kunnen voor kennis. ŒDe lokale en regionale begeleidingsdiensten zijn onvoldoende toegerust om de scholen op het gebied van ict te ondersteunen. In nog sterkere mate hebben de scholen dit beeld van de pabo.¹
Om te zorgen dat er geen scholen zijn waarbij ict Œonverantwoord traag¹ wordt ingevoerd, zou de overheid volgens de onderzoekers minimale eisen moeten stellen aan het ict-beleid van scholen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.