• blad nr 10
  • 20-5-2000
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Rotterdams tekort aan leraren groeit snel

Door actief en creatief te werven is het de Rotterdamse scholen gelukt om bij de start van het schooljaar vrijwel alle openstaande vacatures te vervullen. Maar in de loop van het schooljaar zijn door vertrek, ziekte en pensionering in basis- en voortgezet onderwijs al weer 700 volledige banen open komen te staan. Verwacht wordt dat het lerarentekort de komende tijd alleen nog maar zal toenemen¹, zo stelt de dienst stedelijk onderwijs in een notitie.

Formeel is dat geen gemeentelijk probleem, omdat Rotterdam het openbaar onderwijs verzelfstandigd heeft. ŒMaar door tekorten kan de kwaliteit onder druk komen te staan en daarmee is een dreigend docententekort een zorg voor de gemeente¹, aldus de notitie voor de gemeenteraadsvergadering waarin voorstellen worden gedaan om het lerarentekort aan te pakken.
Het lerarentekort in Rotterdam ziet er volgens de laatste cijfers zo uit:
Basisonderwijs (meting eerste kwartaal 2000):
*175 volledige banen aan structurele vacatures;
*280 volledige banen voor vervanging.
Voortgezet onderwijs (meting februari 2000):
*Een zichtbaar tekort¹ van honderd volledige banen aan structurele vacatures;
*Een verborgen tekort¹ van 154 volledige banen, dat wordt opgevuld door docenten overuren te laten maken of door onbevoegden les te laten geven.
De gemeente Rotterdam ontplooit samen met de schoolbesturen allerlei initiatieven om het docententekort aan te pakken, vooral door verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden (huisvesting, kinderopvang, reiskosten). In het in april verschenen Rotterdams Onderwijsmanifest van de gezamenlijke schoolbesturen kiezen de scholen een duidelijk andere koers dan de gemeente Den Haag, die met bonussen wil gaan werken. ŒDoor structurele verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden wordt het lerarentekort binnen drie jaar sterk teruggedrongen¹, zo luidt de ambitie van alle samenwerkende schoolbesturen.
Het extra geld dat Rotterdam ontvangt voor bestrijding van het lerarentekort op achterstandsscholen, wordt ook op die manier gebruikt. Schoolbesturen hebben afgesproken dat zij de 5000 gulden per formatieplaats voor tachtig procent inzetten voor kinderopvang, reiskosten of woonlastensubsidies. De overige twintig procent mogen scholen vrij besteden.
Daarnaast ondersteunt de gemeente initiatieven om het imago van het Rotterdams onderwijs te verbeteren, wordt geld gestoken in het werven van leraren via andere kanalen en poogt zij de aansluiting tussen de lerarenopleidingen en het onderwijs te verbeteren. In totaal is er een half miljoen gulden voor deze acties.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.