• blad nr 10
  • 20-5-2000
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Barth

Soms blijven uitspraken van je leraren je je leven lang bij. Bij mij geldt dat in elk geval voor de verbaasde ironie waarmee mijn geschiedenisleraar vertelde over de versplintering van de linkse beweging in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hetzelfde ideaal hebben, en elkaar de hersens inslaan over de beste manier om dat te bereiken. Zonde van de energie, waren mijn leraar en ik het toen al met elkaar eens. Het maakt de kans dat je je doel bereikt waarschijnlijk alleen maar kleiner.
Zoiets geldt ook voor de column van Mohammed Rabbae in het vorige nummer van Het Onderwijsblad. Willen we met z¹n allen investeren in onderwijs, legt de PvdA zich vast op negen miljard aan investeringen, worden we gekapitteld door GroenLinks omdat onze fractie niet bereid zou zijn om de Zalmnorm ter discussie te stellen.
Ik heb het liever over de positie van de leraar. Hoe belangrijk het is dat er goede arbeidsvoorwaarden zijn in het onderwijs, zodat de grote groepen jonge mensen die we zo hard nodig hebben, voor het vak zullen kiezen en de zittende leraren het blijven volhouden. Dat er geld komt voor meer functies in de school ­ conciërges, onderwijsassistenten, personeelsmedewerkers, systeembeheerders - omdat onderwijs nu eenmaal meer is dan kinderen in een klas met een leraar. Dat we investeren in de leiding van de school, omdat elke keer weer blijkt dat een goede directie een noodzakelijke voorwaarde is voor een goede school. Of in ruimte voor scholen om goed personeelsbeleid-op-maat te kunnen voeren, zodat leraren waardering kunnen ervaren op de plek waar dat het meeste thuis hoort: de werkvloer.
We zouden het ook beter kunnen hebben over ict. Die kan een vitale rol spelen in het vernieuwen en moderniseren van het onderwijs. Kinderen vinden de computer een razend interessant leermiddel. Het maakt spelenderwijs leren mogelijk. Dat is juist voor kinderen die het leren niet krijgen aangewaaid een groot voordeel. Inspelen op het individuele tempo, de Nederlandse taal leren, of topografie trainen ­ ict kan daarbij een flinke hulp zijn. Dan moeten er wel voldoende apparaten komen, net als goede software en voldoende nascholing voor leraren.
Die computers moeten staan in gebouwen die tiptop onderhouden worden. Er is voldoende, goede en betaalbare voorschoolse opvang nodig voor kinderen met ontwikkelings- en taalachterstanden. Het beroepsonderwijs en het vmbo verdienen een extra impuls, net als de uitgaven voor fundamenteel onderzoek.
Het is maar een greep uit de goede doelen waar de PvdA zich op vastgelegd heeft. Waar we hard aan gaan werken, in deze coalitie en de volgende. Volgens mij zijn het thema¹s waarbij de fractie van GroenLinks zich vast wel wil aansluiten. Laten we onze energie dus stoppen in wat ons bindt. Niet in een discussie over de Zalmnorm, die vooral binnen de vier muren van het Binnenhof interessant is. Niet de regels van de boekhouding moeten het hoofdpunt van de discussie zijn, maar de vraag wat het onderwijs nodig heeft om goede kwaliteit te blijven leveren.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.