• blad nr 10
  • 20-5-2000
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

Leraren lokken met geld

Leraren die lesgeven aan basisscholen in Den Haag krijgen, als het aan de gemeente ligt, een bonus tot maximaal drieduizend gulden. De bonus is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee de gemeente het lerarentekort in die stad wil bestrijden.

Den Haag heeft op korte termijn zon 1700 nieuwe leraren basisonderwijs nodig. Om die te vinden heeft de gemeente een plan opgesteld om studenten en zij-instromers te werven. Bovendien zou elk nieuw personeelslid een eenmalige bonus moeten krijgen in de vorm van een spaarloonregeling, die uitbetaald wordt na vier jaar dienstverband.
Het vertrek van personeel moet worden tegengegaan door een gratificatie. Personeel dat drie, zes of tien jaar onafgebroken in dienst is van een Haagse basisschool zou een bonus moeten krijgen van respectievelijk duizend, tweeduizend en drieduizend gulden. Ook moet de kinderopvang voor personeel verbeterd worden en is een extra tegemoetkoming in de reiskosten noodzakelijk.
Het pakket aan maatregelen kost zon 90 miljoen gulden, maar dat geld heeft de gemeente niet. De gemeente wil hierover binnenkort een overleg met minister Hermans van Onderwijs.
De AOb vindt het Haagse plan prijzenswaardig. Voorzitter Jacques Tichelaar meent echter dat de minister dit initiatief centraal moet overnemen, waardoor ook andere steden ervan zouden kunnen profiteren. Ik moet er niet aan denken dat je straks tussen gemeenten concurrentie krijgt op arbeidsvoorwaarden. Dan ontstaat er een vlucht van docenten tussen bijvoorbeeld Den Haag en Leiden.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.