• blad nr 10
  • 20-5-2000
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Inspectie uit kritiek op vmbo

In het Onderwijsverslag is de inspectie van het onderwijs kritisch over de totstandkoming van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de inspecteurs dreigt op scholengemeenschappen met alleen vbo en mavo de theoretische leerweg weinig levensvatbaar te zijn. Deze scholen - meestal achterstandsscholen - worden namelijk gemeden door ouders wier kinderen een Œecht¹ mavo-advies hebben. Op de vbo/mavo-scholen blijven dan vooral leerlingen over die de basisberoepsgerichte leerweg of het leerwegondersteunend onderwijs volgen. ŒDeze omstandigheden kunnen schoolleiders en leraren demotiveren¹, merkt de inspectie op. ŒEn zo komen ze nog sterker in een neerwaartse spiraal terecht.¹ Ook wijst de inspectie op de brede scholengemeenschappen die als oplossing voor de aantrekkingskracht van hun mavo kiezen voor het apart plaatsen daarvan. Daardoor komen de leerwegen van het vmbo op verschillende locaties terecht¹, constateert de inspectie.
Hoewel de inspectie geen harde oordelen uitspreekt over de ontwikkeling, signaleert zij nog eens de problematiek die in verscheidene nummers van Het Onderwijsblad en door rectoren al aan de orde is gesteld. Toch lijkt het er niet op dat op het ministerie of in de Tweede Kamer oog bestaat voor de vbo-mavo problematiek.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.