• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

Nabestaandenwet 

Nabestaandenwet

Op 21 juni behandelde de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale raad van beroep, dertien proefprocessen die de FNV-Vrouwenbond en de stichting Weduwen in de kou aangespannen hebben naar aanleiding van de onbillijkheden in de nieuwe algemene nabestaandenwet. De processen zijn eerder behandeld bij verschillende rechtbanken in het land.
Het gaat om weduwen die voorheen een aww-uitkering hadden en er nu door de nieuwe wet honderden guldens op achteruit gaan, om weduwen met een wao-uitkering die in de nabestaandenwet minder overhouden dan weduwen met inkomen uit arbeid en nieuwe weduwen wier inkomensterugval zo groot is na het overlijden van hun echtgenoot dat ze naar het absolute minimum terug zijn gegaan. Ook mensen die zich wegens ziekte niet meer kunnen verzekeren zijn zwaar getroffen. Ze moeten in veel gevallen hun partners onverzorgd achterlaten, omdat ze niet meer in aanmerking komen voor een anw-uitkering. Voor diegenen die niet zelf een inkomen hebben rest dan de bijstand. Anderen worden geconfronteerd met het wegvallen van een inkomen waar geen enkele inkomensverzekering tegenover staat.
De Centrale raad van beroep doet rond 1 augustus uitspraak.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.