• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Zestien bestuurders vertrekken

Zestien leden van het oude hoofdbestuur keren niet terug in het nieuwe. Onder de scheidende leden, van wie de meesten zich niet-herkiesbaar stelden, zijn er veel die voor de oprichting van de AOb lange tijd mede het gezicht van de Abop en het NGL bepaalden. Van de Abop¹ers waren dat Hannie Risseeuw (Friesland, bestuurslid sinds 1992), Wiebe van der Meulen (Drenthe, 1986), Clazien Rodenburg (Utrecht, 1992), André Dumont (Gelderland, 1986), Frans Reijerse (Zeeland, 1990), Turgut Ersoy (groep etc-leerkrachten, 1985), Joop Moorman (Limburg, 1996), Annelies van Egmond (voortgezet onderwijs, 1990) en Henk Grönloh (onderwijsverzorging, 1992). Aan het eind van het jaar gaat penningmeester Rob van Leeuwen (1973) met vut, dus ook hij was niet herkiesbaar. De vertrekkende hoofdbestuurders, afkomstig uit het NGL zijn: Leo van Luik (CVHO, 1990), Martien Hietbrink (Avmo, 1991), Dirk Salis (agrarisch onderwijs, 1996), Gerard Sipkema (hbo, 1996), Rob Timmerman (Noord-West, 1996) en Hanna Vervoort (vrouwengroep, 1996).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.