• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Verkiezingen hoofdbestuur

ln een eerder Onderwijsblad is opgeroepen tot kandidaatstelling van leden voor het hoofdbestuur van de AOb voor de periode 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2019. Tijdens de algemene vergadering van 19 en 20 maart in hotel Mitland te Utrecht vindt de verkiezing plaats. De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld:

Vanuit het dagelijks bestuur:
1. Ben Hoogenboom
2. André Steenhart
3. Douwe van der Zweep

Vanuit het hoofdbestuur:
l. Henrik de Moel (sector vo)
2. Auke van Nie (sector hoger onderwijs)
3. Marjan Dijkema (rayon Noord)
4. Petra Vogel (rayon Noordwest)
5. Ben Zwartjes (rayon Zuid)
6. Rob Hommen (groepen)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.