• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Foute assessments

Schoolbesturen gebruiken assessments om leerkrachten te ontslaan, zonder dat er een gedegen personeelsbeleid is gevoerd. Dat blijkt uit dossiers van zaken waarin onderwijsbond AOb leerkrachten heeft bijgestaan tegen onderzoeksbureau Top Alliance. Volgens onderwijskundige Marjan Vermeulen, (Open Universiteit) hechten schoolbesturen te veel waarde aan assessments. Zelfs als deze onderzoeken zorgvuldig worden aÍgenomen, is het de vraag of daaraan zware consequenties verbonden mogen worden, zoals een ontslag. ln het verhaal 'Afgebrand', vanaf pagina 26 in dit nummer, is te lezen dat meesters of juffen die zich de maat laten nemen door een onderwijsadviesbureau een vernietigend verslag riskeren en het eindoordeel 'onvoorwaardelijk ongeschikt'. Advocaat Frans Lathouwers van de AOb spreekt van het'aftesten' van leerkrachten.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.