• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

AOb heeft kleiner hoofdbestuur

De algemene vergadering koos op 16 juni een nieuw hoofdbestuur voor de Algemene Onderwijsbond. Het nieuwe bestuur van negentien mensen vervangt het oude met dertig leden. Dit grote aantal was nodig om na de fusie tussen de Abop en het NGL tijdens een overgangsperiode de Œbloedgroepen¹ uit beide organisaties voldoende ruimte te geven. Het nieuwe bestuur treedt formeel pas 1 januari in functie.

Uit het oude bestuur werden vijf dagelijks bestuurders herkozen: Jacques Tichelaar, Walter Dresscher, Liesbeth Verheggen, Martin Knoop en Ton Rolvink. Ook negen onbezoldigde hoofdbestuurders keren terug. Gekandideerd uit de twee confessionele afdelingen Sint Bonaventura en CVHO werd Wim de Kok. Uit de groepen keert Trudy Kerperien (vrouwengroep) terug, uit de onderwijssectoren komen Joke van der Meer (bve), Marten Kircz (voortgezet onderwijs) en Rob de Koning (primair onderwijs). Vier herkozen hoofdbestuurders werden kandidaat gesteld uit de rayons: Eddie Kokhuis (Oost), Loes Bode (Noord-West), Hennie de Beer (Zuid-West) en Jan Aantjes (Zuid).
Het hoofdbestuur telt vijf nieuwe gezichten. Als zesde dagelijks bestuurder werd Gerrit Stemerding gekozen. De sector hbo stelde Auke van Nie kandidaat en de openbare en algemene afdelingen Inge Aalberse. Twee nieuwelingen werden gekozen in plaats van herkiesbare bestuurders. In de stemmingen versloeg Grieta Konings Wiebe van der Meulen (rayon Noord) en Corrie Jacobs-de Boer (postactieven) Turgut Ersoy (allochtonen).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.