• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur D. van 't Erve 
  • Idee

 

Laagdrempelig leren van elkaar

Edcamps zijn gratis onderwijsconferenties, waarvan leerkrachten zelf ter plekke de inhoud bepalen en verzorgen. ‘Er is zoveel expertise onder leerkrachten.’

Tekst Daniëlla van ’t Erve Beeld Rob Niemantsverdriet
Gerard Dummer, docent aan de pabo in Amersfoort, hoorde enkele jaren geleden over Edcamps die leraren in Amerika organiseerden. Op Twitter reageerde Frans Droog, docent biologie en mens & natuur, direct enthousiast op zijn vraag of zoiets ook in Nederland zou kunnen. In 2013 was de eerste ‘onconferentie’ voor en door leraren een feit.
Er is geen vast programma, alleen de tijd staat vast: steeds een half uur voor een workshop, bijeenkomst of een discussie. Op een groot planbord schrijven leraren die zelf iets willen inbrengen hun onderwerpen op, waar bezoekers vervolgens op kunnen inschrijven. Gerard Dummer: “We waren verrast dat maar liefst 150 leraren uit alle sectoren deelnamen. Het was bovendien geen enkel probleem om alle taken, van ontvangst tot opruimen, te verdelen. Dat bovendien iedereen vol energie en ideeën weer vertrok, toont wel aan dat het een goede formule is.”

Populair
De opkomst op de tweede Edcamp op het Oranje Nassau College in Zoetermeer lag met tachtig docenten een stuk lager, maar het enthousiasme was er volgens Frans Droog zeker niet minder om. Het leverde een gevarieerd programma op, waarin bijeenkomsten over programmeren met kinderen en het werken met video’s het populairst waren. Frans: “Elke keer vind ik het verrassend hoe positief de docenten erover zijn. De enige klacht was dat ze niet bij elke bijeenkomst konden zijn, dat zegt genoeg.” “Het mooie is dat leraren zelf bepalen wat ze willen leren of waarin ze hun expertise willen delen”, verklaart Gerard het succes. “Het is professionaliseren op maat dus.”
De organisatoren hopen dat hun initiatief overal in het land navolging krijgt. Een school of stichting zou bijvoorbeeld zelf een Edcamp kunnen organiseren. “Er is zoveel expertise onder leerkrachten”, legt Gerard uit. “Door een Edcamp kun je op een laagdrempelige manier leren van elkaar en dus gezamenlijk een betere school worden. Als bestuur neem je je leerkrachten serieus: zij voelen zich gezien in hun behoefte aan kennis op maat en worden aangesproken op hun expertise. Dat werkt enorm motiverend.”


{noot}
Zie voor meer informatie: edcampnl.pbworks.com

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.