• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

AOb wil zekerheid voor invallers

De AOb is het eens met staatssecretaris Dekker van Onderwijs: het aantal tijdelijke contracten moet minder. Invallers moeten meer zekerheid krijgen. Dat zegt AOb-bestuurder José Muijres.
Volgens de AOb is er met de Wet werk en zekerheid voldoende ruimte om werknemers flexibel in te zetten. “Je kunt mensen in een vervangingspool opnemen. Dan hebben ze een vast contract, maar kunnen ze op verschillende scholen invallen.”
Bij het meldpunt van de AOb geven invaller aan, dat zij behoefte hebben aan scholing. “Ze lopen dat vaak mis”, zegt Muijres. “Terwijl bijscholing van leraren het onderwijs ten goede komt.”
Volgens de AOb-bestuurder moeten werkgevers en werknemers zoeken naar nieuwe oplossingen. “Als werkgevers de invalkrachten in dienst nemen, hoeven ze er niet maanden tussenuit en hoef je minder werknemers via uitzendbureaus aan te nemen. Maar dan moet je het wel slim organiseren.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.