• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Minder tijdelijke contracten

Scholen moeten het aantal tijdelijke contracten verder terugdringen. Naast invalspools en samenwerkingen met scholen moeten zij andere manieren bedenken om de vervanging van docenten te regelen.

Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Kamer. Volgens Dekker heeft in het primair en voortgezet onderwijs ongeveer 90 procent van de werknemers een vast contract. Het percentage werknemers met vaste contracten ligt in het onderwijs hoger dan in de marktsector (85 procent).
Toch wil het ministerie het aantal tijdelijke contracten terugdringen. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat er in het primair en voortgezet onderwijs ruim 290 duizend mensen werken. Daarvan hebben 17.500 mensen geen vast contract of tijdelijk contract met uitzicht op een vaste baan. Dat is ongeveer 6 procent. Volgens de onderzoekers vallen achtduizend personen buiten de cao’s omdat ze via uitzendbureaus werken, een payroll-contract hebben of zzp’er zijn.
Zowel in het po en vo geven schoolbesturen aan dat ze de afgelopen vijf jaar minder vaak vaste contracten gaven. De financiën zijn daarvoor de reden. Besturen verwachten een daling van het leerlingaantal en dus minder inkomsten, maar ze willen ook arbeidsrechtelijke risico’s beperken.
Staatssecretaris Dekker wijst in zijn brief op de Wet werk en zekerheid die vanaf 1 januari geldt. De cao-partners moeten kijken welke cao-afspraken moeten worden aangepast om aan deze nieuwe wet te voldoen. Dekker denkt dat het binnen de huidige wetgeving voor schoolbesturen nog steeds mogelijk is om voor tijdelijke vervanging te zorgen. Besturen moeten goed samenwerken, vervangingspools opzetten of docenten aanstellen die iets meer uren krijgen dan nodig is voor de functie.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.