• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Storende nieuwkomers

De taaltoetsresultaten van kinderen gaan er iets op achteruit, als zij een nieuwe klasgenoot krijgen met een ouder die veroordeeld is of die een psychiatrische stoornis heeft. Een nieuweling met gescheiden ouders heeft gemiddeld op de scores van andere kinderen geen effect. Dat concludeert onderwijsonderzoeker Marianne Simonsen (Universiteit van Aarhus) uit een onderzoek naar testresultaten van alle Deense schoolkinderen van 7 tot 16 jaar, gedurende vier jaar. De studie is op 2 februari verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Economics of Education Review.
Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen in lijn met (kleine) negatieve effecten van de entree van kinderen met een leer- of andere achterstand die zijn gevonden in de VS en Korea. Simonsen heeft niet direct gekeken naar dit effect, maar wel indirect, want kinderen uit gebroken of probleemgezinnen hebben gemiddeld genomen meer gedrags- en leerproblemen. Volgens Simonsen is het lastig om de invloed van de entree in de klas van kinderen met gedragsproblemen direct te bestuderen omdat het in die situaties moeilijk is om oorzaak en gevolg te scheiden en diagnoses zoals adhd gemiddeld genomen pas na enkele leerjaren worden gesteld. In de studie is alleen gekeken naar toetsresultaten, maar Simonsen mailt desgevraagd: “Het is ook aangetoond dat er meer wordt gepest in klassen met kinderen uit gebroken gezinnen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.