• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Strijd rond 1,5 ton

Kunstenhogeschool Artez in Arnhem heeft 154.186 euro te veel betaald voor de diensten van een interim-voorzitter in 2013, oordeelt de inspectie. Over de terugvordering dreigt een juridische strijd te ontstaan.
Na een bestuurscrisis bij de kunstenhogeschool werd interim-bestuurder Gerben Eggink in maart 2013 via bureau BoerCroon aangesteld als tijdelijk bestuursvoorzitter. De inspectie concludeert dat de vergoeding de norm van de Wet normering topinkomens (Wnt) met anderhalve ton overschrijdt. Op basis van de wnt worden zulke ‘onrechtmatige’ betalingen voor het eerst teruggehaald bij betrokkenen. Onderwijsminister Bussemaker heeft het aan Artez gelaten om dat zelf te doen. BoerCroon laat weten zich niet bij de terugvordering neer te leggen. In de overschrijding heeft de Inspectie 82.500 euro aan bureaukosten meegeteld die BoerCroon in rekening bracht. Volgens de betrokken partijen, inclusief Artez, is dat onterecht.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.