• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur K. Hagen 
  • aob.nl

 

AOb.nl

Nieuws, achtergrond, documenten en tips op de website van de AOb.
Schooladvies leidend
Middelbare scholen mogen het schooladvies van de basisschool niet negeren bij de toelating van leerlingen. Het advies van de onderwijzers uit groep 8 is leidend. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs laat er geen misverstand over bestaan: overtreden scholen de wet door eigen eisen op te stellen, dan volgen sancties.
@T3Onderwijs jonge kinderen
De AOb heeft samen met CNV Onderwijs, AVS en de specialisten van de Vereniging Jonge Kind en de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs een memorandum opgesteld met zeven punten waaraan het onderwijs aan jonge kinderen zou moeten voldoen. Dat document is op 10 februari als petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. De bond pleit voor opleiding van specialisten voor onderwijs aan jonge kinderen.
Minder vroegtijdig schoolverlaters
Het aantal jongeren dat vorig schooljaar zonder diploma van school kwam, is opnieuw gedaald. In schooljaar 2013/2014 gingen in totaal 25.970 jongeren vroegtijdig van school, bijna tweeduizend minder dan het jaar daarvoor. Bussemaker is blij dat meer jongeren een diploma halen. ‘Bij een sollicitatie sta je zonder diploma meteen 1-0 achter’, schrijft ze.
Het aantal roc-schoolverlaters daalde het meest op het Hoornbeeck College: 55 procent. “We hadden al nooit veel schoolverlaters, maar de laatste jaren heeft het onze belangstelling nog meer”, zegt directielid Symen Nentjes. Van de vakopleidingen doet vooral het Grafisch Lyceum in Utrecht het goed. ? ?
Bestuurders hoeven niet in cao
Minister Bussemaker van Onderwijs wil bestuurders niet dwingen om opgenomen te worden in de cao die geldt voor al het onderwijspersoneel. De SP, PvdA en D66 dienden moties in waarin ze de minister hiertoe juist wilden aanzetten. Bussemaker schrijft dat ze niet over de cao’s gaat. De AOb wil ook dat bestuurders onder de cao van leraren vallen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.