• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Studenten en starters willen curriculum vernieuwen

De helft van de leden van de AOb vindt de programmadoorlichting #2032 een goed idee. Dertig procent vindt het een overbodige actie, twintig procent twijfelt over het nut. Studenten en starters zijn veel enthousiaster over het moderniseren: twee-derde is voor. Dat blijkt uit een AOb-enquête waarop 5.653 leden hebben gereageerd.
Het project #2032 van staatssecretaris Dekker heeft een stortvloed van suggesties voor extra vakken in het onderwijs opgeleverd, zonder naar de beschikbare onderwijstijd te kijken. Reanimeren is actief gepropageerd als onderdeel van een nieuw curriculum en er was een stevige mindfulness-lobby. In de AOb-enquête wordt mindfulness slechts twaalf keer genoemd als interessant nieuw vak.
In de AOb-enquête (80 procent werkenden) werd gevraagd wat er in, maar vooral ook wat er uit het programma kan. Die lastige vraag stelt Dekker niet in zijn aanpak. Koploper is minder rekenen. In het basisonderwijs mag het aantal uren van een flink deel van de deelnemers best omlaag. Het voortgezet onderwijs wil onmiddellijk af van de rekentoets.
Minder toetsen schept volgens de deelnemers ruimte in het programma. Frans en Duits worden vaak genoemd als talen die geschrapt kunnen worden. Bij Nederlands kan tijd worden bespaard op grammatica. Na de top vijf worden minder burgerschapsvorming, godsdienst en gymnastiek genoemd, en in het basisonderwijs de verkeerslessen.
Twistpunt
Kunstvakken zijn een twistpunt onder het onderwijspersoneel: vaak genoemd bij méér en bij minder. Datzelfde geldt voor burgerschap, maar daar zijn de voorstanders voor uitbreiding in de meerderheid.
Toch lijden ook AOb’ers aan wat we maar even programma-obesitas noemen. Bij méér aandacht worden veel meer suggesties gedaan dan bij het schrappen van programmaonderdelen. 21th century skills zijn koploper, met alles wat daarbij hoort zoals ict, programmeren, onderzoeken en ontwerpen. Sociale vaardigheden en mediawijsheid scoren ook hoog. Om tijd te winnen noemen veel mensen in het méér-lijstje vakkenintegratie als oplossing om tijd te winnen. Er is ook pleidooi voor meer vreemde talen, waarbij Chinees en Spaans het vaakst worden genoemd.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.