• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Geschokte reacties

Dat Roc Leiden onder zijn eigen nieuwbouwambities is bezweken, roept geschokte reacties op uit politiek en samenleving. Voor de AOb staat nu het belang van leerlingen en personeel voorop, zo blogt dagelijks bestuurder André Steenhart.
Steenhart heeft nog veel vragen. ‘Zomaar 9.000 studenten verplaatsen heeft uiteraard gevolgen voor het ID College, waar de signalen over werkdruk al alarmerend zijn. Naast het onderwijs is de zorg of de financiële problemen met deze overname worden opgelost en waar de rekening van dit bestuurlijk falen uiteindelijk wordt neergelegd.’
Wat Steenhart betreft, wordt ook de rol van de overheid zelf onder de loep genomen. Het roc stond al jaren onder verscherpt Inspectie-toezicht. ‘Langzamerhand vraag je je af wanneer de overheid weer eens echt de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het onderwijs en het doelmatig besteden van belastinggeld.’

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.