• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Nieuwbouw nekt Roc Leiden

De groteske nieuwbouw die Roc Leiden op de kaart moest zetten, heeft de instelling uiteindelijk de das om gedaan. Onderwijsminister Bussemaker vindt het niet meer verantwoord om te blijven 'doormodderen'. Collega-roc ID College neemt het onderwijs over.
Probleem is vooral de financiering van een in 2011 opgeleverde nieuwbouwkolos bij station Leiden Lammenschans. Die pakt voor het roc zo nadelig uit, dat de huisvestingsverplichtingen als een loden last op het onderwijs drukken. De mbo-school kan daardoor onvoldoende investeren om de kwaliteit van het onderwijs op orde te krijgen.
De uitvoering van het vastgoedproject is volgens de minister naef en amateuristisch gebleken. Het beeld komt op van een megalomaan project. De toenmalige roc-leiding beschikte over te weinig kennis van zaken en ontbeerde het overzicht.
Pogingen van nieuwe bestuurders om de afspraken aan te passen, leverden de afgelopen jaren te weinig op. De huidige situatie geeft Bussemaker geen vertrouwen dat de instelling gezond kan worden. Sinds de zomer van 2012 stond Roc Leiden onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.