• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Vierdubbel fout

Natuurlijk kan en moet je je woest maken over het megalomane gedrag van het voormalige bestuur van Roc Leiden. Onderwijsgeld gaat naar stenen, docenten moesten daarom meer doen met minder mensen, studenten kregen zo slechter onderwijs en de daders zijn met de noorderzon vertrokken. Vierdubbel fout.
Natuurlijk moeten de verantwoordelijke bestuurders aangepakt worden, te makkelijk wordt gezegd dat ze niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden. Maar er is meer om woest over te worden.
De kwestie van Roc Leiden laat helaas ook weer zien dat het toezicht aan alle kanten rammelt. Roc Leiden staat al sinds 2012 onder ‘verscherpt financieel toezicht’, maar wat stelt dat toezicht door de overheid voor? Er is nog jaren doorgerommeld tot het faillissement afgelopen week. In zijn weblog is AOb-bestuurder André Steenhart snoeihard: het ministerie loopt weg voor de grondwettelijke zorgplicht voor goed onderwijs.
Amarantis zou een incident zijn, maar als Onderwijsblad laten we voortdurend zien dat besturen in financiële problemen komen met idiote bouwplannen. Dat gebeurt in het groot, zoals in Leiden, maar ook kleine instellingen vertillen zich. Het visserijcollege Berechja moest heel recent nog met miljoensteun gered worden.
De inspectie waarschuwde al eens voor bouwprojecten in basis- en voortgezet onderwijs, die geld onttrekken aan het onderwijs. In het hoger onderwijs ontspoorde in het verleden ook af en toe een college van bestuur met onnozele bouwplannen. Incidenten heten het, maar zijn het allang niet meer. De autonomie van besturen is doorgeschoten en de overheid verzaakt haar rol als hoeder van het onderwijs, bij uitstek een publieke taak.
Robert Sikkes
hoofdredacteur

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.