• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

VO-café met zes verschillende workshops

Luciènne Japchen Lenstra organiseert op woensdagmiddag 18 februari een VO-café in Assen voor VO-docenten uit het noorden. Nuttig voor deelnemers en tevens haar afstudeeropdracht voor de AOb Academie.

"Ik wilde graag wat nuttigs doen voor mijn eindopdracht. Iets waar collega’s in het onderwijsveld, de AOb en ikzelf wat aan hebben. Dat werd in overleg met twee noordelijke AOb-bestuurders een VO-café. 'Laat ik het dan maar meteen goed aanpakken', dacht ik. Vandaar dat het café maar liefst zes verschillende workshops telt," vertelt Japchen Lenstra.
Japchen Lenstra is docent biologie op het Hondsrug College in Emmen. Daarnaast is ze actief lid van de AOb. Ze zit bijvoorbeeld namens de bond in een klankbordgroep van het lectoraat Professionele Onderwijsorganisaties aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. "Aan dat lectoraat betaalt de AOb mee. Daar wordt onderzocht hoe docenten meer invloed kunnen krijgen binnen hun scholen. Die onderzoekers willen natuurlijk af en toe klankborden met mensen uit het werkveld", zegt Japchen Lenstra.

Vleugel uitslaan
Japchen Lenstra realiseerde zich na twintig jaar voor de klas dat het tijd werd om de vleugels uit te slaan; de horizon te verleggen. Dat leidde tot meer inzet voor de AOb en vorig voorjaar tot toelating tot de AOb Academie; via dit interne scholingstraject wil de AOb het eigen toekomstige kader opleiden. Japchen Lenstra: ''In de praktijk komt het neer op tien keer een weekend en de nodige thuisstudie, waaronder het voorbereiden van die weekends. We mochten bijvoorbeeld een compleet jaarverslag van de Onderwijsinspectie doorlezen ter voorbereiding van het weekend waarin de inspectie centraal stond. Daarnaast heeft elk weekend zijn vaste onderdelen, bijvoorbeeld een blok 'actualiteiten' en het trainen van allerlei vaardigheden. Wat ik na de AOb Academie bij de bond ambieer? Daar heb ik nog geen concreet beeld bij. We zien wel, maar het lijkt me echt leuk om wat meer te gaan doen omdat ik geloof in de kracht en het nut van het collectief."

Intussen blijkt het voorbereiden van een VO-café, dat in rayon Noord in 2012 voor het laatst werd georganiseerd, leuker en inspannender dan Japchen Lenstra vooraf had ingeschat. Thema's voor workshops bedenken, mensen erbij zoeken, ruimte organiseren, de drankjes, een voedzaam maal, posters ontwerpen en verspreiden. "Ik kon lokalen regelen bij het Penta Assen, de vmbo-locatie van het Dr Nassau College in Assen. Dat kon telefonisch maar ik moest er toch ook een keertje echt 'live' langs om een en ander af te stemmen. Onder meer over het natje & droogje. Gelukkig hebben ze daar een afdeling die zich met dit soort zaken bezig houdt. Dus dat is leuk combineren", meent de Emmense biologiedocente.

De workshops zelf gaan over timemanagement, lerarenregisters, functioneringsgesprekken, de wet op de leerplicht, flipping the classroom en over kwaliteitsontwikkeling als vakdocent. “De workshops houden we in twee rondes. Dus iedere deelnemer kan aan twee sessies deelnemen. Al met al denk ik tot een informatief, inspirerend en leerzaam programma te zijn gekomen. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt", waarschuwt Japchen Lenstra.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.