• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Algemene vergadering keurt onderwijs-cao goed

Met een kleine meerderheid heeft de algemene vergadering van de AOb op 15 en 16 juni het onderhandelingsakkoord over de algemene onderwijs-cao goedgekeurd. De tweejarige cao voor het voortgezet en primair onderwijs en de bve-sector gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2000.

De meeste afgevaardigden hadden liever meer geld gezien voor het verder inhalen van salarisachterstanden en voor de verlichting van de werkdruk. Ze spraken er hun verbazing over uit dat in deze periode van hoogconjunctuur niet meer mogelijk is dan wat nu is bereikt.
Tijdens de vergadering kreeg de actiegroep Kwaliteitsverbetering lerarenberoep voortgezet onderwijs spreektijd. De groep, voornamelijk bestaande uit AOb-leden, riep op het akkoord te verwerpen. In nieuwe onderhandelingen moet er dan meer salarisverhoging komen en meer geld voor verlichting van de werkdruk. De groep bood 800 handtekeningen van sympathisanten aan.
Voorzitter Jacques Tichelaar benadrukte dat communicatie met de leden van groot belang is. ³Dat moet dan ook goed onderhouden worden. Ik heb liever dat we op deze manier bij elkaar staan, dan tegenover elkaar. Dat de werkdruk omlaag moet, daar is iedereen het over eens. Maar dat vergt bedragen die niet uit de arbeidsvoorwaardenruimte betaald kunnen worden. Dat betekent echter niet dat het thema werkdruk van tafel is.²
Sterker nog, de AOb heeft bij alle fractievoorzitters al aangedrongen op een drastische verhoging van de schoolbudgetten om de werkdruk te verminderen.
De afgevaardigden waren niet onder de indruk van de actiegroep en uiteindelijk gingen de meesten met de nieuwe onderwijs-cao akkoord.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.