• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Uitkering bij overlijden

Als een gepensioneerde met aow en aanvullend ABP-pensioen overlijdt, krijgt de partner een overlijdensuitkering. In 1999 werd deze voor partners van gepensioneerden waarvan het pensioen inging na 30 juni 1999 teruggebracht van twee maanden bruto pensioen naar een maand. De pensioenkamer van de Raad voor het overheidspersoneel (werkgevers en werknemers) heeft echter besloten deze maatregel met terugwerkende kracht ongedaan te maken.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.