• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur J. Poortvliet 
  • Redactioneel

 

Academische pabo groeit fors

Het aantal academische pabo’s in Nederland groeide in zes jaar tijd van nul naar ten minste vijftien.

Op de academische pabo volgen toekomstige leraren basisonderwijs zowel vakken van de reguliere pabo als van de universitaire opleiding pedagogiek of onderwijskunde. Utrecht had de primeur in 2008. Zij leverde in 2012 haar eerste afstudeerders af.
Inmiddels, zo blijkt na een rondgang van het Onderwijsblad, hebben meer dan 300 academische pabo-studenten hun diploma gehaald. Hoeveel van hen op een basisschool werkzaam zijn, is nog niet bekend. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzamelt die gegevens en start een onderzoek naar de effecten van de academische leerkracht op de kwaliteit van het onderwijs.
Ervaringen van academische pabo’ers voor de klas zijn te lezen in het artikel ‘Academische juf wil meer dan alleen leerkracht zijn’, vanaf pagina 28.
Op pagina 29 staat een overzicht van academische pabo’s en hun aantallen afstudeerders. Hier is helaas een fout in geslopen: in Rotterdam bestaat sinds 2011 een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam (niet tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden).

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.