• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Ongezonde schoolkantines

Ongezonde producten verbannen uit schoolkantines schiet voorlopig nog niet heel erg op. Volgens het onderzoeksprogramma De Monitor voldoet op dit moment nog maar een fractie van de tweeduizend schoollocaties aan de norm van het Voedingscentrum. Terwijl eind dit jaar alle kantines gezond zouden moeten zijn, althans volgens een motie die de Tweede Kamer in 2009 aannam. Met een brigade van elf controleurs probeert het Voedingscentrum scholen af te lopen, maar ze hebben geen bevoegdheid om iets af te dwingen.
Een schoolkantine wordt ‘gezond’ verklaard als hij minimaal 75 procent gezonde producten uit de schijf van vijf bevat, en maximaal een kwart ‘niet-basisvoedingsmiddelen’, zoals snoep en snacks. Die verhouding is volgens het Voedingscentrum gekozen om een ‘realistisch en motiverend doel te stellen’.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.