• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

'Zilvervloot' dempt tekort schoolbesturen

Het kabinet en de gedoogoppositie spraken in het Herfstakkoord (najaar 2013) af om extra te investeren in onderwijs. Het geld werd kort voor de jaarwisseling overgemaakt en al snel door schoolbestuurders omgedoopt tot ‘de zilvervloot’.
Een onverwachte meevaller en omdat er geen plannen tegenover stonden, belandden de miljoenen op de spaarrekening. Terwijl het basisonderwijs aanvankelijk ongeveer quitte zou spelen, bleef er in 2013 daarom opeens 292 miljoen euro over. Het voortgezet onderwijs sloot het jaar af met 254 miljoen euro op de bankrekening.
Ongeveer één op de tien had ondanks het extraatje toch nog een verlies. In het basisonderwijs gaat het om 123 van de 1003 schoolbesturen, die ondanks de zilvervloot toch in de rode cijfers terechtkwamen. Bij het voortgezet onderwijs zijn het 24 van de 293 schoolbesturen met een verlies.
Hoe hard de scholen het geld nodig hadden, blijkt uit de cijfers. Zonder extraatjes had zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs ongeveer de helft van de besturen rode cijfers laten zien. Natuurlijk zijn er grote verschillen: een klein verlies kunnen de meeste scholen gezien hun royale reserves voor korte tijd prima hebben. Maar er is ook een groep van scholen die echt in de financiële problemen verkeert.

Uitgebreide cijfers op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.