• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur K. Hagen 
  • aob.nl

 

AOb.nl

Betere prestaties
In landen met betere onderwijsprestaties krijgen leerlingen gemiddeld minder uren verplicht les dan in Nederland. Het lijkt goed voor de prestaties van leerlingen als zij minder uren verplicht in de klas moeten zitten. Wel is belangrijk hoe de resterende tijd wordt ingevuld. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er zijn negen landen die efficiënter onderwijs geven dan Nederland. Hun scores zijn voor het geld dat de overheid uitgeeft relatief hoog, zegt CBS-woordvoerder Chantal Melser. AOb-voorzitter Walter Dresscher vindt het onderzoek oppervlakkig. “Het gaat om meer dan het geld dat een overheid in het onderwijs stopt en welke scores eruit komen. Er zitten meerdere kanten aan. Bijvoorbeeld het opleidingsniveau van leraren en het soort onderwijsstelsel”, zegt hij.

Werkloosheid
De werkloosheid in het onderwijs is opnieuw wat gedaald. In december 2014 hadden 14.500 leraren een ww-uitkering. Dat waren er 400 minder dan in november 2014. Een daling van 2,7 procent. Dat blijkt uit de nieuwe werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Basisbeurs
De Eerste Kamer heeft op 21 januari rond middernacht ingestemd met het leenstelsel. Daarmee komt definitief een einde aan de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs. De senatoren in de Eerste Kamer begonnen stelden lastige vragen, maar uiteindelijk stemde de meerderheid in met het wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker van Onderwijs (PvdA).

Wet werk en zekerheid
Met de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 1 januari 2015 inging, verandert er veel. Er komen nieuwe regels rond ontslag, flexibele arbeid en de ww. De AOb wil alle leraren en ondersteuners in het onderwijs zo goed mogelijk informeren over alle wijzigingen die met deze nieuwe wet gaan gelden. Download op AOb.nl (via de tab Service voor leden > Brochures bestellen en downloaden) de brochure en kijk wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.