• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Gymleraren voelen zich gepasseerd

De vereniging van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (KVLO) is teleurgesteld in de plannen waarmee staatssecretaris Sander Dekker het bewegingsonderwijs wil opkrikken. Met basisscholen is afgesproken dat leerlingen over twee jaar minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs krijgen van een bevoegde leerkracht. Dekker trekt drie miljoen euro per jaar uit om groepsleerkrachten in staat te stellen via de Lerarenbeurs een bevoegdheid te halen. Vanaf 1 april kunnen leerkrachten zich hiervoor aanmelden.
Volgens de KVLO passeert de staatssecretaris daarmee vakleerkrachten die niet aan de bak komen. Uit een onderzoek bleek in 2013 dat een vijfde van de basisscholen slechts een uurtje gym per week aanbiedt, al dan niet door een bevoegde leerkracht. Als belemmeringen noemen scholen de kosten en onvoldoende accommodatie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.