• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

PvdA toch achter rekentoets

De PvdA heeft zich alsnog achter de rekentoets geschaard. Leerlingen die volgend schooljaar lager dan een 4,5 halen, zakken voor hun eindexamen, ondanks alle weerstand uit het onderwijs.

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing kreeg het flink te verduren tijdens het Kamerdebat over de zwaar bekritiseerde rekentoets. In het vorige Onderwijsblad betoogde ze nog dat draagvlak erg belangrijk is, maar daags voor het debat bleek ze de toets, en daarmee coalitiepartner VVD, toch te steunen. Ze zei dat veel scholen er klaar voor zijn. Ook de PVV is tegen verder uitstel.
“Het is heel erg triest wat de PvdA aan het doen is”, reageerde Kamerlid Paul van Meenen (D66). Hij noemde het een afrekentoets, “waar heel Holland op zakt”. Ook het CDA ziet de rekentoets niet zitten. “Het onderwijsveld verzet zich tegen de rekentoets. Waarom luisteren we niet naar deze onderwijsprofessionals?”, vroeg Kamerlid Michel Rog zich af.
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs maakte eind december bekend dat een 4,5 voldoende zou zijn om de toets te halen. De lat gaat elk jaar wat omhoog om in 2020 op het beoogde niveau te komen.
In het onderwijs bestaat veel verzet tegen het opnemen van de toets in de zak/slaag-regeling van onder meer de AOb, VO-raad, CNV Onderwijs, scholierencomité Laks, de Federatie van onderwijsvakorganisaties en de Landelijke Ouderraad.
Ook JOB, de jongerenorganisatie in het mbo, vindt dat leerlingen niet gestraft moeten worden voor slecht rekenonderwijs. De organisatie was ‘not amused’ toen onderwijsminister Bussemaker onlangs beweerde dat de toets door JOB gesteund zou worden.
Ook voor mbo-niveau 4 gaat de rekentoets volgend schooljaar meewegen bij het examen. De lagere niveaus zijn een jaar later aan de beurt. Uit een voorlopige stand van zaken blijkt dat de resultaten op dit moment nog tegenvallen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.