• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Liesbeth Verheggen nieuwe AOb-voorzitter

Liesbeth Verheggen (1956) is per 1 augustus 2015 de nieuwe voorzitter van de AOb. Zij volgt de huidige voorzitter, Walter Dresscher, op. Hij gaat met pensioen. Op dit moment is Verheggen nog algemeen secretaris in het dagelijks bestuur.

AOb-bestuurder Verheggen werd door het dagelijks bestuur voorgedragen om de voorzittershamer van Dresscher over te nemen. Eind januari bekrachtigde het hoofdbestuur van de AOb dit.
Verheggen werkt al lang bij de AOb en heeft veel ervaring vooral als belangenbehartiger van het basis- en speciaal onderwijs. Zij was jarenlang AOb-bestuurder primair onderwijs en onderhandelde voor de AOb nog over de laatst afgesloten cao in het po.
Dresscher zal na 1 augustus niet helemaal afscheid nemen van de AOb. Hij wordt onbezoldigd voorzitter van de nieuwe commissie internationale zaken.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.