• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Deze week valt beslissing over nieuwe hbo-cao

In de loop van deze week zou duidelijk worden of een cao-conflict in het hbo kan worden voorkomen. AOb-onderhandelaar Martin Knoop had er dinsdag, kort voor de beslissende besprekingen met de Hbo-raad, een hard hoofd in. De werkgevers weigerden hun salarisbod (zes procent in 24 maanden) te verhogen.

De Hbo-raad vindt de late data voor het toekennen van de verhogingen (2,5 procent telkens op 1 oktober en nog eens een procent in mei 2002) verantwoord, omdat in mei nog een salarisverhoging van een procent is gerealiseerd op grond van de aflopende cao.
Knoop: ³Die verhoging aan het eind van de vorige contractperiode was voor ons een van de redenen om die cao niet te tekenen. Door al die verlate salarisverhogingen lijdt het personeel schade, want de prijzen trekken zich van dat uitstel niets aan en in de meeste andere cao¹s gaan verhogingen gewoon in aan het begin van de contractperiode. We moeten dus een keer af van die uitsteltruc.² De AOb-onderhandelaar begrijpt niets van de motieven van de werkgevers. Hij wijst op de grote spanningen op de arbeidsmarkt, die het voor hbo-docenten zeer aantrekkelijk maakt om hun heil buiten het onderwijs te zoeken. ³Als de werkgevers op deze manier doorgaan, vissen we bij de werving van personeel achter het net.²

Acties
De achterban van de AOb steunt de opstelling van de onderhandelaar. Op 22 juni werden zes ledenbijeenkomsten gehouden, waar ruim vierhonderd mensen aan deelnamen. Vaak vertegenwoordigden ze faculteiten of opleidingen. Unaniem was het oordeel dat het bod van de werkgevers te laag is en dat de bonden tot acties moeten oproepen als er geen betere resultaten in het overleg worden bereikt.
De vorige cao werd niet getekend door de AOb, vooral vanwege het lage volume van de salarisverhogingen. De Onderwijsbonden CNV en de categoriale NFTO sloten toen gezamenlijk het contract met de Hbo-raad. Martin Knoop wil als het enigszins kan een herhaling van dit scenario voorkomen. ³Het is niet goed als de grootste bond twee keer op rij aan de kant blijft staan. Maar de belangen van de organisaties lopen niet altijd parallel. Het is niet eenvoudig om gezamenlijk op te blijven trekken, al willen alledrie de bonden dat als het enigszins kan wel.²
Als er deze week geen oplossing komt, zullen na de vakantie acties worden gevoerd. Informatie over de laatste ontwikkelingen staat op de website van de AOb (www.aob.nl).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.