• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Inclusief onderwijs

De stichting Inclusief onderwijs, die ernaar streeft zoveel mogelijk gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs op te nemen, houdt op 13 en 14 oktober een conferentie. Op de conferentie wordt besproken wat de beste methoden zijn en welke bijscholing leerkrachten nodig hebben. Er komen inleiders uit Amerika, Canada en Engeland. Meer informatie bij Ferdi Ploeger: (020)6659630 of Trix Grooff: bgrooff@xs4all.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.