• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Geen richtingvrije planning

Staatssecretaris Adelmund ziet af van het voornemen van voorgangster Netelenbos om het begrip richting geen rol meer te laten spelen bij de beslissing over het bekostigen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De bewindsvrouw wil het wel gemakkelijker maken om nieuwe scholen naar eigen voorkeur van de ouders te stichten, om bestaande scholen van richting te laten veranderen en om in nieuwbouwwijken rekening te houden met het verlangde onderwijs.
Een en ander blijkt uit een concept-notitie die Adelmund vorige week publiceerde. De staatssecretaris verwacht van richtingvrije planning meer problemen dan oplossingen. Dankzij het begrip richting kunnen scholen die te klein zijn voor bekostiging toch worden gehandhaafd, omdat ze in de omgeving de laatste van die richting zijn. Die bescherming zou vervallen bij richting vrije planning.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.