• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Wia-spreekuren Groningen

Als je ziek bent kan er behoorlijk veel op je afkomen, zeker als dingen niet goed lopen, bijvoorbeeld bij de re-integratie of bij de contacten met de bedrijfsarts of werkgever.
Het rayonkantoor Noord van de AOb houdt in november drie spreekuren waar wia-begeleiders en vakbondsconsulenten je kunnen helpen. Je kunt je voor zo’n spreekuur opgeven via rayon.noord@aob.nl
De spreekuren worden gehouden op maandag 24 november, dinsdag 25 november en woensdag 26 november, tussen 16.00 en 18.15 uur op het rayonkantoor in Groningen, L. Springerlaan 23.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.