• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Verkiezing hoofdbestuur AOb

Tijdens de algemene vergadering van 19 en 20 maart 2015 vinden er verkiezingen voor het AOb-hoofdbestuur plaats.

Aftredend zijn
Vanuit het dagelijks bestuur:
1. Walter Dresscher
2. Ben Hoogenboom
3. André Steenhart
4. Douwe van der Zweep
Vanuit het hoofdbestuur:
1. Henrik de Moel, sector vo
2. Auke van Nie, sector hbo
3. Marjan Dijkema, rayon Noord
4. Petra Vogel, rayon Noordwest
5. Ben Zwartjes, rayon Zuid
6. Ilse Neslo, groepen
7. Rob Hommen, groepen

Een kandidaatstelling moet schriftelijk binnen zijn uiterlijk 31 januari 2015. De namen van de kandidaten worden half februari in het Onderwijsblad gepubliceerd. Tijdens de algemene vergadering van 19 en 20 maart vinden verkiezingen plaats. De benoeming volgt per 1 augustus.
Kandidaatstellingen naar: Algemeen secretaris van de AOb, Liesbeth Verheggen, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht. Of via e-mail bestuur@aob.nl. Ook de relevante artikelen, reglementen en verdere informatie zijn daar op te vragen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.