• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Een goede werkgever

Sinds vijftien jaar bestaat er in de onderwijssector een algemeen klachtrecht. Dit klachtrecht komt erop neer dat iedereen over iedereen mag klagen in het onderwijs.

Tekst Frans Lathouwers, juridische dienst

Klachtrecht sluit prima aan bij de houding van de hedendaagse mens, die van al het onaangename dat hem overkomt graag een ander, een persoon of een instelling, de schuld wil geven. Ouders en studenten klagen regelmatig over leraren, maar ook collega’s mogen over elkaar een klacht indienen. Logischerwijs en gelukkig maken leraren maar weinig gebruik van het klachtrecht. Je weet waar zo’n klacht begint, maar je weet niet waar die eindigt, wat de gevolgen zijn.
Regelmatig staan de juristen van de AOb leraren bij die zich in het beklaagdenbankje moeten verantwoorden omdat ouders een klacht hebben ingediend. Die klachten gaan over van alles en nog wat: pedagogisch/didactisch handelen, straffen, een onwelgevallige kalender in de klas, de samenstelling van de klas, niet optreden tegen pestgedrag. Kortom, een scala aan ongenoegens passeert de klachtencommissies. Steeds weer wordt de stelling bevestigd dat de praktijk een eindeloze fantasie heeft.
Voor ouders is de leerkracht het aanspreekpunt. Helaas moet geconstateerd worden dat er daardoor regelmatig wordt geklaagd over zaken waar eigenlijk de directie of de werkgever verantwoordelijk voor is. De pedagogisch/didactische aanpak betreft de verantwoordelijkheid van bestuur. Het besluit om het pestprotocol te activeren valt onder de bevoegdheid van de directie. Uiteraard krijgen leden van de AOb dan bijstand van de juridische dienst. Een klachtprocedure is geen pretje.
Klachtrecht is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Voorstanders van klachtrecht noemen een klacht een kans, een kwaliteitsmoment of een kwaliteitsimpuls. In de vijftien jaar dat ik leden van de AOb bijsta, ben ik nog geen aangeklaagde tegengekomen die de klachtprocedure als een kans of een kwaliteitsmoment heeft ervaren. Aangeklaagde moet zich verantwoorden in een volledig gejuridificeerde procedure.
Hoe dit ook zij, een goede werkgever staat op zijn minst zijn personeel bij tijdens de hier genoemde klachten. Neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt het op voor de leraar. Toch komt het niet vaak voor dat het bestuur zich voegt in de klachtprocedure. Een alerte klachtencommissie nodigt het bestuur uit deel te nemen aan de procedure.

Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb: 0900 4636262 (5 cent per minuut), info@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.