• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur A. Steenhart 
  • Kleine column

 

Helden

Wanneer ik me op zondagavond door de moties van het Kamerdebat over de Onderwijsbegroting worstel en op de achtergrond de opening van de Berlijnse Muur wordt herdacht, gaan vanzelf wat gedachtelijnen door elkaar lopen. Een mening van weinigen opleggen aan iedereen, er een muur omheen zetten en controletorens inrichten om ontsnappen te voorkomen. Voorgeschreven regels en protocollen, binnen de lijntjes blijven, de top bepaalt, het individu voert kritiekloos uit. De uit de ramen van de Stasi-gebouwen dwarrelende registers maakten duidelijk hoever dat ging. Iedereen controleerde iedereen. Toen uiteindelijk de 'vrijheid' kwam, wisten velen niet wat je ermee kunt doen. Verleerd om initiatief te nemen.
Onwillekeurig kwam de – manke - vergelijking met de toestand van de onderwijsgevenden in eigen land opborrelen. Ik bedacht hoe de overheid om van begrotingsoverschrijdingen door het toenmalige declaratiesysteem af te zijn, via de lumpsum veel over de muur heeft gegooid naar de schoolbestuurders. Die zijn zich sinds die tijd ook maatschappelijk ondernemers gaan noemen en begonnen al snel het bijpassende werkgeversgedrag te vertonen. Door een reeks aan ontsporingen, bekostigd met het voor onderwijs bestemde publieke geld, kon de overheid niet wegkijken. Sindsdien wordt het bestuurdersvolk in de klauw gehouden met een grote hoeveelheid regels en informatiesystemen. Controlemaatregelen die leiden tot een bureaucratische last die natuurlijk net zo hard wordt doorgeschoven naar het klaslokaal. Wie zich daaraan wil onttrekken, omdat tijd beter besteed kan worden aan leerlingen en het verzorgen van onderwijs, ziet zich geconfronteerd met de hiërarchische ladder binnen de onderwijsorganisatie. Verzet wordt niet op prijs gesteld.
De AOb wil af van de situatie dat een leraar zich moet beperken tot uitvoerder van plannen die top-down tot hen komen. Wij willen de ruimte voor de leraar als professional terug. Hoogopgeleide vakmensen, die weten hoe je kennis, vaardigheden en competenties overbrengt. Die kunnen inspireren en in staat zijn om talenten bij leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn daarin vasthoudend en lastig voor de plannenmakers. Die zetten ons weg als dissidente drammers, maar we weten ons gesteund. ‘Wir sind das Volk’, daarmee begon de ‘Wende’. Uiteindelijk is er draagvlak nodig van de mensen die het iedere dag in de praktijk van de onderwijssituatie moeten waarmaken.
Ik zie ook hoop gloren. Alle politieke partijen roepen nu om het hardst dat de leraar het belangrijkst is, de sleutel tot goed onderwijs. De leraar is de nieuwe held. Wij zouden ook niets liever zien dan dat die erkenning ook in de onderwijswetten wordt verankerd. Zodat de beroepsgroep naar eer en geweten verantwoorde keuzes kan maken, het onderwijs blijvend kan aanpassen en leerlingen voorbereidt op de maatschappij van morgen. Daarnaast moet er de garantie zijn dat geld ook daadwerkelijk terechtkomt in de klas. Er zullen wel wat muurtjes moeten worden geslecht om dat te bereiken. We wachten de stemmingen in de Kamer vol verwachting af. De betrokkenheid van onderwijshelden dient een passende waardering te krijgen, in tijd, geld en doorgroeimogelijkheden. Om het met David Bowie te zeggen: ‘Heroes’ en niet ‘just for one day’.

André Steenhart
lid dagelijks bestuur AOb

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.