• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

Wisseling van de wacht bij Groene Golf

De Groene Golf, de jongerenbeweging van de AOb, heeft alweer een nieuwe voorzitter. Dorien König (26 jaar, vijf dagen per week juf in het basisonderwijs) is het nieuwe gezicht. De vorige frontman, Jan Willem Hengeveld, deed slechts een jaar dienst.

“Ik loop al bijna dat hele jaar met Jan Willem mee. In die periode vormden we ook een bestuur van zeven man voor de Groene Golf. Ik werd uit ons midden gekozen als de meest geschikte opvolger. Jan Willem doet een stap terug. Als onderdeel van zijn masterstudie gaat hij een half jaar stage lopen op het ministerie van Onderwijs. Daar een kijkje in de keuken nemen, is natuurlijk niet te combineren met werkzaamheden voor de Groene Golf. Dat kan tegenstrijdige belangen opleveren”, vertelt König. “Ik denk overigens dat Jan Willem wel weer bij de Groene Golf terugkomt na zijn stage.”
De Groene Golf is een soort actiegroep binnen de AOb. Jonge honden die te pas en te onpas aan de poorten van de macht rammelen. Hard nodig, want de positie van jongeren in het onderwijs is niet te benijden. Velen hobbelen van invalbaan naar tijdelijk contract of zwangerschapsvervanging. Bovendien is de uitval van onderwijskrachten in de eerste vijf jaar van hun loopbaan schrikbarend hoog, voornamelijk door de werkdruk, slechte betaling en slechte werksfeer. Veel uitval zou voorkomen kunnen worden door betere begeleiding.
“Twee derde overweegt om te stoppen en ruim een kwart doet dat ook binnen vijf jaar”, zo citeert König de belangrijkste uitkomst van een recente enquête onder de AOb-leden van 35 jaar en jonger. “De vragen werden uitgezet onder 11 duizend leden, 2024 reageerden. Dat is een hoge respons. De enquête was begin september aanleiding voor een uitgebreide reportage in het NCRV-programma Altijd wat.

Niet alleen mopperen
Het verhaal van König lijkt sterk op wat Hengeveld vertelde bij zijn aantreden. “En net als hij ben ik ervaringsdeskundige met flexcontracten en op de wip zitten. Uit pure frustratie over dit soort zaken meldde ik me destijds bij de Groene Golf. Ik wilde niet alleen mopperen, maar er wat aan proberen te doen. Inmiddels neem ik ook deel aan de AOb-academie, de plek waar het eigen kader het klappen van de zweep leert.”
König zag in het afgelopen jaar steeds meer serieuze belangstelling ontstaan voor het Groene Golf-verhaal. “De urgentie wordt in de politiek nu veel meer gevoeld. Dat merken we ook aan de groeiende stapel uitnodigingen om ons verhaal te komen doen. Ons standpunt dat jonge leerkrachten de dupe zijn van misstanden in het onderwijs, waar ouderen nog altijd een betere positie hebben, wordt nu breed gedeeld. Terwijl veel van die ouderen best plaats willen maken voor jongeren. Ze zouden bijvoorbeeld dolgraag meer tijd willen steken in de begeleiding van starters. Gelukkig staan er in de cao’s steeds vaker afspraken om de positie van startende leerkrachten te versterken. Of ik ooit ook terechtkom aan die tafel? Nu vind ik het mooi om voor de klas te staan. Ook omdat mijn school achter me staat, kan ik dat goed combineren met mijn werk voor de Groene Golf. Maar waar mijn uiteindelijke plek zal zijn? De tijd zal het leren.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.