• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Weinig invloed leerlingen in studiehuis

Het studiehuis slaagt er volgens leerlingen niet in zijn belangrijkste pretenties waar te maken. Het studiehuis is gericht op zelfstandigheid, maar van de invloed van leerlingen op hun eigen leerproces komt weinig terecht. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek door leerlingen zelf naar het studiehuis. Het onderzoek maakt deel uit van het project Schoolstress, dat door Nivon jeugd & jongeren in samenwerking met Laks, Loesje en de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) werd uitgevoerd.

In Utrecht werden op zondag 25 juni de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in het boekje Leerlingen over het nieuwe leren door de vakgroep onderwijskunde van de KUN en Het Scholierenboek.
³De didactiek - het leren zelfstandig werken - en de inrichting van het studiehuis - de verzwaring van het vakkenpakket - gaan niet goed samen², zei onderzoeker Cees Klaassen van de KUN. ³De eisen die de inrichting van de tweede fase stelt, beperken de ruimte voor zelfstandig en actief leren.² Uit zijn verhaal kwam naar voren dat er een groot verschil zit tussen actief en passief lerende leerlingen. De laatsten hebben veel meer schoolstress¹.
Volgens veel van de 1041 geënquêteerde leerlingen is de begeleiding van docenten niet voldoende. ŒJe bent gewoon een proefkonijn¹ en ŒLeraren waren kei-gestresst, ze snapten er geen donder van¹, waren opmerkingen van leerlingen in het onderzoek.
Toen de discussievoorzitter om oplossingen vroeg werd het wat stiller in de zaal. ³Een definitieve verlichting van het vakkenpakket², leek een schoolleider wel iets. ³Maar sinds de werkstukken minder meetellen voor het eindcijfer is het voor mij juist niet lichter geworden. Ik ben juist goed in werkstukken en minder in theorie², protesteerde een leerling. Ook de voorzitter van het procesmanagement voortgezet onderwijs, Rein Zunderdorp, vond dat er uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met definitieve verlichting van het pakket. ³Je moet je goed afvragen of die verlichting wel goed voor je is. Met het maken van werkstukken heb je je lot meer in de hand dan met het maken van toetsen², gaf hij als voorbeeld.

Op de thee
Voor Guusje Toemen (17) uit vijf-vwo zou een oplossing zijn meer vakken facultatief te maken. Toemen, medewerker aan het project Schoolstress, ziet haar toekomst in de exacte vakken. ³En die verschillende vakken overlappen elkaar. Daarnaast ben ik verplicht om zowel Frans als Duits te doen. Een uur in de week Frans, daar leer ik niks van. Laat me dan een taal mogen kiezen.² Toemen vindt dat met het onderzoek veel over het studiehuis boven water is gehaald. ³Het is belangrijk te achterhalen wat er mis gaat in het studiehuis en hoe dat komt. Dat is nu eens goed onderzocht.² De leerlingen van ŒSchoolstress¹ hopen dat er met de resultaten van het onderzoek iets zal gebeuren. Staatssecretaris Adelmund heeft hen Œop de thee gevraagd¹, maar heeft voor dit samenzijn nog geen datum doorgebeld. Het Scholierenboek is te bestellen bij Nivon jeugd & jongeren, (020)4350712.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.