• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

Wat doen we met Piet?

De felle discussies over de kleur van 'Zwarte' Piet zadelen basisscholen op met een praktisch probleem. Blijft Piet zwart, krijgt hij een andere kleur of komt hij helemaal niet?

“Wij zijn blij met de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens”, zegt Thea Meijer, directeur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. “Dat college heeft, na een klacht van een ouder, bepaald dat wij genoeg doen om zorg te dragen voor een schoolomgeving zonder discriminatie. Daarom hoeven we ons sinterklaasfeest dit jaar niet aan te passen. Op al onze scholen is afgesproken dat we niet aan negatieve stereotyperingen doen: Piet is niet ondergeschikt aan de Sint, is niet dom en spreekt foutloos Nederlands. We hebben ook al ons lesmateriaal daarop gescreend. En verder kiest elke school haar eigen aanpak, ook als het gaat over de kleur van Piet.”
“Zwarte Piet blijft hier gewoon Zwarte Piet”, zegt Marianne Fliervoet, directeur van basisschool de Linde in Oud Gastel. Ik heb het nog even kortgesloten met de twee andere scholen in het dorp, want het zou gek zijn als de Pieten daar opeens een andere kleur zouden hebben. Maar we zitten op één lijn. De discussie speelt hier niet echt. Dat komt misschien doordat we hier in Oud Gastel heel weinig allochtone leerlingen hebben - het is hier geen Amsterdam.”

Ander kleurtje
“Bij ons krijgen alle Pieten een ander kleurtje dan zwart”, zegt Miriam Heijster, directeur van de Kleine Reus, een witte school in de Amsterdamse grachtengordel.
“We hebben het er hier op school over gehad, en de leerlingen uit groepen 7 en 8 maakten zelf al een koppeling tussen Zwarte Piet en de slavernij. Dat vond ik knap voor kinderen van twaalf jaar oud. En de conclusie was dat we andere mensen kwetsen met Zwarte Piet, dus waarom zouden we daarmee doorgaan? De leerlingen dachten wel meteen aan de kleuters. Ze hebben een brief geschreven om uit te leggen dat de Pieten dit jaar een ander kleurtje hebben. Ook liedjes over Zwarte Piet zingen we liever niet meer. ‘Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed’ - ik zou niet weten hoe je dát recht zou kunnen praten.”
“Dat roet komt gewoon van de schoorsteen waar ze de pakjes door gooien”, reageert Peter van Noort, directeur van basisschool de Trilker in Leeuwarden. “Ik vind dat echt niet discriminerend klinken. Piet blijft bij ons dit jaar ook gewoon zwart. Als ouders het daar niet mee eens zijn, zullen we met z'n allen zeker de discussie aangaan. Maar die ouders hebben zich nog niet gemeld.”
“Ik ben vanochtend nog door een paar ouders aangesproken”, zegt directeur Sandra de Vette van de Willem van Oranje-school in Rotterdam. “Van hen mag Zwarte Piet gewoon zwart zijn. Onze school staat in een wijk met een grote allochtone populatie, maar leerlingen zijn niet zo bezig met het verhaal achter Zwarte Piet.”
“Die hele discussie staat mij inmiddels enorm tegen”, aldus Gea Pereboom, directeur van de Zevenster in Enschede. “Maar goed, Piet komt dit jaar helemaal niet bij ons, hij heeft het veel te druk. En nu heeft Sint gevraagd of een paar kinderen van onze school hem een handje kunnen helpen. Dat kan best: wij zijn een daltonschool, dus de leerlingen zijn in hoge mate zelfstandig.”
“De meeste scholen in Suriname vieren geen sinterklaasfeest”, zegt Ingrid de Haas, directeur van basisschool de Cederboom in Paramaribo. “Die vieren het ‘kinderfeest’: een feest met pakjes en surprises. Als internationale school vierden wij wél sinterklaas en we hadden vorig jaar al bruine Pieten met gekleurde rondjes. Dit jaar wil ons bestuur dat er gekleurde Pieten komen, maar ons team heeft nu unaniem besloten om ook maar gewoon 'kinderfeest' te gaan vieren. In plaats van Piet komt er nu een fee, of Mickey Mouse.”


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.